Vážení klienti,

velmi si vážíme toho, že navštěvujete naše plavecké centrum. Chceme Vám i nadále poskytovat co nejlepší podmínky pro výuku plavání a související služby a k tomu využíváme i Vaše podněty a připomínky, za které Vám děkujeme. Snažíme se neustále vylepšovat nejen zázemí plaveckého centra, ale chceme Vám nyní také poskytnout lepší komfort v organizaci plaveckých kurzů.

Od jarního kurzu 2017 jsme pro Vás připravili nový systém kurzů.

Co nás vedlo k vytvoření nového systému?

Chceme Vám nabídnout větší flexibilitu a širší možnosti v otázce náhrad.

     Nový kurz bude mít 20 lekcí, a proto budete mít na všechny řádně omluvené lekce větší prostor a čas k nahrazení. Kurz bude trvat 20 týdnů. Ke kurzu Vám nově nabízíme také vyšší počet lekcí, které Vám převedeme formou náhrad do následujícího kurzu. Jedná se o lekce č. 17,18,19 a 20. Jestliže tyto lekce řádně omluvíte, máte možnost je nahradit ve lhůtě 10 ti následujících týdnů po skončení stávajícího kurzu.

Další výhodou je lepší kontinuita ve výuce plavání všech věkových skupin po dobu celého roku, neboť nám velmi záleží na dosahovaných výsledcích Vašich nejmilejších. Zejména u dětí mladšího a předškolního věku je vhodné neustále fixovat adaptaci na vodní prostředí a trvale bez delších přestávek upevňovat získávané základní plavecké techniky a dovednosti. Doprovodným efektem je zvýšení obranyschopnosti organismu a odolnosti vůči nemocem.

S novým systém jsou spojeny také nové platební podmínky. Reagujeme též na zvýšení platových tarifů a nárůstu cen služeb.

Jeden kurz o 20 lekcích bude stát 6000,- Kč s těmito podmínkami

– možnost náhrady i přednáhrady všech řádně omluvených lekcí během celého kurzu tj. 20 týdnů

– více převedených lekcí a delší časový interval k vybrání náhrad (čtyři poslední řádně omluvené lekce z kurzu můžete nahradit během 10 týdnů po skončení stávajícího kurzu)

– sourozenecká sleva 20%

– možnost nástupu i do probíhajícího kurzu, nejpozději však do páté lekce (včetně)

Každý klient, který zaplatí do 10.2.2017 celý kurz v hodnotě 6000,- Kč, dostane jako poděkování poukazy v hodnotě 2x 100,- na občerstvení v BM.

Pro klienty, kterým však z jakéhokoli důvodu výše uvedené změny nevyhovují, zůstává i nadále zachována možnost zakoupení ½ kurzu tj. 10 lekcí za cenu 3200,- Kč s těmito podmínkami

– možnost náhrady všech řádně omluvených lekcí během 10 týdnů (od první lekce po 10 lekci)

– možnost převodu posledních dvou řádně omluvených lekcí do následujícího kurzu formou náhrad, tyto lekce můžete nahradit během 5. následujících týdnů

– sourozenecká sleva 20%

– nástup do probíhajícího kurzu

Související novinkou budou také nové podmínky pro omluvy a náhrady, které najdete na našich stránkách, v náhradovém systému nebo na vyžádání na recepci BM. S těmito podmínkami se prosím seznamte před zaplacením nového kurzu.

Děkujeme za důkladné přečtení a těšíme se na setkání v našem bazénu.

Za Baby Marinu

Jana Cihlářová