Termín otevření našeho centra ještě není jistý.

Zatím známe datum 8.6.2020, kdy by se měly otevřít bazény. Zdůrazňuji „měly otevřít“, na 100% to nevíme. Mohu Vám dát předběžnou informaci, o které uvažujeme, a to: posunout „jarní kurz“ (od data, které nám vláda umožní otevřít naše plavecké centrum) a odplavat zameškané lekce z jarního kurzu. Dále jsme se rozhodli, stejně jako většina plaveckých center, reagovat na nastalou situaci tak, že letní kurz proběhne v době letních prázdnin. O podrobnostech budeme naše klienty včas informovat.

Na Všechny klienty se moc těšíme.

JC.