Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

Na hodinu plavání každý má mít:

 

 • platnou plavenku (slouží k identifikaci účastníka, vydání čipu)
 • hygienické potřeby – mýdlo, šampon, osušku pro dítě a sebe, čisté plavky pro dítě a sebe, čistou obuv, případně župan a další osobní potřeby
 • čistou obuv – obuv by neměla být používaná pro jiné účely než na bazén. Do šaten, sprch a bazénu je vstup povolen pouze naboso (umyté plosky) nebo ve speciální gumové obuvi, určené pouze do bazénu.
 • Jídlo pro své dítě můžete dát po odplavaném kurzu v prostorách herny nebo recepce.

 

 

KONTAKTY

Provozní doba              Po – Pá             8:00 – 21:00 hod.

 

Telefon recepce:            +420 737 786 332

Mail recepce:                recepce@babymarina.cz

 

 

OMLUVY Z KURZŮ

 

Chcete-li si své omluvené lekce nahradit, je nutné, abyste se omlouvali vždy dopředu, nejpozději však večer před tím, než máte plavat! Čím dříve nám dáte vědět, že se nemůžete zúčastnit, tím lépe pro rodiče, kteří shánějí náhradu, pozdě omluvené lekce zásadně nenahrazujeme! Omluva je v případě akutního onemocnění možná nejpozději v 9:00 hod ráno v den Vaší lekce a ne až hodinu před lekcí.

Prosíme Vás, abyste kvůli omluvě netelefonovali! Omluvit své děťátko z lekce můžete přes náhradový systém https://babymarina.auksys.com nebo SMS zprávou. Každý klient po uhrazení kurzu obdrží přístupové jméno a heslo (mailem), pod kterým se do náhradového systému přihlásí a také SMS kód, kterým může omluvit své hodiny i bez přístupu na internet. Omlouvat se tímto způsobem můžete i o víkendech a svátcích.

Návod na omlouvání lekcí po SMS

   Pro omluvení hodiny zašlete prosím SMS ve tvaru:

BABYMARINA MASTER OML (váš přidělený kód) YYYY-MM-DD

Kde YYYY-MM-DD je datum lekce, kterou chcete omluvit
(např. 2013-03-31 pro 31. března 2013).

SMS odešlete na číslo +420606999087.

Uvedený kód platí pouze pro vás pro tento jediný kurz.

 

Podmínky pro omluvy a náhrady jsou k nahlédnutí na recepci a také na stránkách www.babymarina.cz – všichni klienti jsou s nimi seznámeni při podání přihlášky.

 

 

            Rádi bychom Vás požádali o přečtení a dodržování tohoto návštěvního řádu, kde najdete nejdůležitější organizační pravidla a hygienické a bezpečnostní zásady, které jsou koncipovány tak, aby Vám i Vašim dětem co nejvíce zpříjemnili dobu, kterou u nás  strávíte. Jejich dodržování je nejen základním předpokladem zajištění kvality námi poskytovaných služeb, ale současně umožní bezpečnou účast všem dětem. Pouze s vaší pomocí lze dosáhnout plné spokojenosti všech návštěvníků a především dětí. Prosíme Vás proto o respektování a dodržování níže uvedených pravidel i hygienických požadavků.

V případě závažného nedodržování hygienických zásad a bezpečnostních opatření si společnost Baby Marina s.r.o. (dále jen BM) vyhrazuje právo okamžitého vyloučení dítěte z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného. K dodržování tohoto návštěvního řádu se zavazujete odesláním on-line přihlášky svého dítěte do kurzu.

 

Organizační pravidla:

 • V prostorách Baby Marina s.r.o. je zákaz kouření.
 • Účastník se dostaví na svou lekci nejdříve 20 minut předem.
 • Do hodin chodí účastníci včas, aby nenarušovali výuku ostatním, protože klidný průběh lekce má vliv na lepší spolupráci dětí při výcviku. Při pozdním příchodu si instruktoři vyhrazují právo do vyučovací hodiny již účastníka nepřijmout, bez náhrady hodiny. Vždy se řídíme hodinami na bazénu.
 • Při první (druhé) lekci plaveckého kurzu dostanete plavenku, která obsahuje jméno dítěte a název kurzu, trvání kurzu, kód na omluvy.
 • Účastník kurzu je povinen vyzvednout si na recepci čip ke skříňce na uložení osobních věcí. Účastník je zodpovědný za uložení všech svých osobních věcí do přidělené skříňky a tu řádně uzamknout. Za ztrátu či poškození osobních věcí účastníka neuložených ve skříňce nenese plavecké centrum odpovědnost. Čip bude vydán proti předložení plavenky, která zůstává po dobu zapůjčení čipu uložena na recepci. Při ztrátě čipu je účastník povinen uhradit náklady na pořízení nového ve výši 500,- Kč, a to před odchodem z plaveckého centra.
 • Na bazén mají přístup jen účastníci, kteří mají kurz řádně zaplacen.
 • Ke vstupu na bazén Vás vyzve lektorka, dřívějším příchodem je zbytečně narušena předcházející hodina.
 • Filmování a focení je povoleno pouze po předchozí dohodě pro soukromé účely, ale i v tomto případě je před vstupem do prostor bazénu nutné převlečení do plavek nebo trička a šortek a vstup je podmíněn svolením ostatních účastníků kurzu!
 • Do vody jde s dítětem plavat jeden z rodičů a v průběhu jedné lekce by se neměl střídat s druhým.
 • Pokud plavete s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenci lekci rušili a v prostorách bazénu, v takovém případě vás instruktorka může z lekce vyloučit.
 • Z bezpečnostních důvodů je přísný zákaz nechat starší dítě samotné bez dozoru v prostorách plaveckého areálu. Můžete využít hlídaní v našem centru, které musí být předem objednáno na recepci BM.
 • Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů plaveckého instruktora a dodržovat provozní řád bazénu.
 • Ode dne rozhodnutí “plavat ” s dítětem je potřeba dítě postupně otužovat tak, aby bylo připraveno na teplotu vody při výcviku a bylo schopno přirozeně zvládat změny počasí i přechody mezi bazénem a venkovním prostředím.
 • Zejména v zimních měsících doporučujeme dodržovat aklimatizační pobyt dítěte v recepci a herně, před odchodem z budovy. V případě zanedbání aklimatizace se výrazně zvyšuje riziko onemocnění dítěte. Maximální čas aklimatizace je 30 minut po lekci.
 • Výsledky dětí při plavání a potápění jsou velmi pozitivně ovlivněny pravidelným plaváním doma ve vaně ve spojení s klasickým koupáním.
 • V případě, že z technických důvodů nebude možné uskutečnění pravidelné lekce, poskytneme vám automaticky náhradní termín.
 • Záloha na kurzovné uhrazená před zahájením kurzu slouží jako rezervační poplatek pro účast v kurzu plaveckého centra BM. BM se zavazuje zajistit jejím přijetím místo v kurzu odpovídající věku a dovednostem účastníka. V případě, kdy účastník do kurzu nenastoupí je záloha nevratná a slouží k pokrytí vzniklých výdajů na straně plaveckého centra BM.

 

 

 

 

Hygienické a bezpečnostní zásady:

 

 • Rodiče nesou odpovědnost za to, že oni ani jejich dítě či doprovázející osoba netrpí žádnou infekční, gynekologickou nebo kožní chorobou a nemají otevřené vnější poranění.
 • Do bazénu nemají přístup také rodiče nebo děti s nemocnými vnitřními orgány a po požití alkoholu a narkotik.
 • Jakékoliv zdravotní problémy je nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem a informovat o nich instruktorku.
 • Všichni příchozí jsou povinni vyzout si obuv před vstupem do recepce (týká se to i dětí, které již samy chodí).
 • Vstup rodičů s dětmi do šaten je povolen vždy nejdříve 15 minut před zahájením lekce a  šatnu rodiče opouští po ukončení lekce bez zbytečného prodlení.
 • V šatně, ve sprchách i v herně udržují účastníci kurzů pořádek a čistotu.
 • V prostorách herny se nesmějí děti nechávat bez plenek.
 • Při využití přebalovacích stolů a podložek si musí rodič z hygienických důvodů pod děťátko vždy rozložit vlastní osušku.
 • Na přebalovací stoly a podložky ani do postýlek rodiče nepokládají své tašky a autosedačky, které venku a v šatnách dávají na zem.
 • Na přebalovací stoly a do postýlek se nesmí dávat děti s botami.
 • Používání vlastních fénů, je jen na vlastní nebezpečí. Používání jiných vlastních elektrických přístrojů je zakázáno.
 • Věci si ukládejte na místa k tomu určená a na bazén nenoste nic cenného! Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí.
 • V prostorách šatny, sprch i bazénu dáváme na dítě nepřetržitý pozor. Potřebujete-li se vzdálit od dítěte za jakýmkoliv účelem (na WC, do sprchy, s nočníčkem), je nutné si bezpečí svého dítěte zajistit vzájemným pohlídáním rodiči nebo využít ohrádky k zajištění bezpečí dítěte. Děti se v žádném případě nesmí pohybovat v prostorách bazénu, sprch a šaten samostatně.
 • Za bezpečnost dítěte v prostorách bazénu i ve vodě plně odpovídá rodič.
 • Při výuce starších dětí bez rodičů přebírá instruktor/ka odpovědnost jen po vstupu do prostor bazénu na dobu určenou pro danou lekci, před a po této době má plnou odpovědnost za dítě rodič či odpovědná osoba, která dítě přivedla.
 • Instruktor pouze vede lekce kurzu plavání, hlídání dětí není povinností instruktora.
 • Rodiče ručí za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení, jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinna uhradit způsobenou škodu v celém rozsahu.
 • Maminky (i tatínkové) s dlouhými vlasy by je měli mít vyčesané a pevně svázané.
 • Maminky vstupují do bazénu vždy odlíčené.
 • Účastníci nesmí nosit do vody řetízky, hodinky, velké náušnice, prstýnky.
 • Všichni účastníci vstupující do bazénu se musí před vstupem sprchovat bez plavek a za použití mýdla, u malých dětí do 1 roku postačí omýt zadeček, děti se rovněž musí osprchovat celé (všechny hygienické prostředky nosíme v nerozbitných obalech)
 • Ještě před osprchováním dítěte je posaďte na nočník nebo na záchod.
 • V případě použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo, dítěti opláchněte zadeček, plenky vhazujeme do košů k tomu určeným.
 • Po použití sprch je nutné osušit se na místě, do prostoru šaten nevstupujte v mokrých plavkách.
 • Jde-li dítě, či rodič během lekce na toaletu, je nutné, aby se po té znovu osprchovali v oblasti genitálií, než se opět vrátí do bazénu.
 • Rodiče ani děti nemohou chodit v prostorách bazénu a sprch v civilním oblečení, ve kterém chodí venku na ulici.
 • Osoba, která jde na bazén s matkou a dítětem jako doprovod, se musí v šatně rovněž převléci do čistého trička a krátkých kalhot nebo plavek a přezout se do gumové obuvi k tomu určené; pokud bude bosa, musí si také umýt nohy.
 • Nechoďte bosi, používejte gumovou obuv a pohybujte se pomalu a opatrně, dávejte pozor na kluzkých podlahách. Nikdy nespěchejte a neběhejte!
 • Pozor, dlaždice ve sprchách jsou protiskluzné, ale po namočení mohou přesto klouzat. Proto stále držte své děťátko za ruku, nenechávejte je samostatně pobíhat, předejdete tak vážným úrazům.
 • V prostorách bazénu a sprch je zakázáno běhání a skotačení dětí, rodiče si za zdraví své i svých dětí odpovídají sami.
 • Děti do 2 let musí mít jednorázové plavečky do vody.
 • Děti starší 2 let musí mít plavky, které mají přiléhavé gumičky kolem stehen a v pase.
 • Rodič, který tato pravidla nerespektuje, a jehož dítě se „pokaká“ do vody, se zavazuje zaplatit náklady spojené s vyčištěním a znovu napuštěním bazénu.
 • Plavky svlékáme dětem po opuštění bazénu až ve sprše, nenecháváme je čůrat do kanálků kolem bazénu, vše jde zpět do vody.
 • V případě uvolnění sekretu z nosíku nebo ublinknutí dítěte slouží na jeho utření papírové kapesníčky na okraji bazénu v plastové krabičce, použité kapesníčky rodiče vhazují do odpadkového koše v prostorách bazénu.
 • Doporučujeme po plavání vysušit dítěti uši pomocí buničitých čtverečků.                     

Základní ustanovení a hygiena vody:

 • Provozní podmínky kurzů se řídí platnými právními předpisy (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 238/2011 Sb., stanovující hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3let)
 • Ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let.
 • Veškeré pomůcky, podložky, nočníky a hračky jsou ukládány v místnosti k tomu určené. K dezinfekci jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště. Při dezinfekci je dodržována expoziční doba dezinfekčního prostředku dle návodu a koncentrace (dle bezpečnostních listů), dezinfekční prostředky se musí obměnit 1x za 6 měsíců.
 • Při případném znečištění vody (stolice, zvratky, hled apod.) stejně jako při jakémkoliv viditelném znečištění, je provoz okamžitě přerušen do odstranění závady!

 

Pokyny pro uživatele sauny

 1. Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen se umýt a osprchovat teplou vodou.
 2. V sauně doporučujeme sedat si na vlastním či zapůjčeném ručníku/prostěradle.
 3. Doporučená délka pobytu v sauně je 7 – 15 minut a maximálně 3 cykly po sobě.
 4. Pobyt v sauně se řídí pocity, návštěvník by se měl cítit dobře.
 5. Po každém cyklu je návštěvník povinen se osprchovat.
 6. Osoby trpící vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárním systému by měly pobyt v sauně konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
 7. Přístup do sauny řídí provozovatel

 

Všeobecné bezpečnostní předpisy

První pomoc 155
Hasiči 150
Policie 158

Lékárnička zajištěna u obsluhy.

 

 

Vypracovaly: Jana Cihlářová, Mgr. Kateřina Aschermannová – jednatelky společnosti Baby Marina s.r.o.

Provozní řád

Provozní řád
bazénu pro kojence, batolata a děti předškolního věku
Baby Marina s.r.o.

Provozní řád je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 2258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů § 6c odst. f a § 6 a odst. g a vyhláškou č. 238/2011 Sb., O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
Provozovatel:    Baby Marina s.r.o., Na Výsluní 291, 267 01 Králův Dvůr – Levín,
IČO: 01544187
DIČ: CZ01544187

Provozovna:            Baby Marina s.r.o. Králův Dvůr – Levín, PSČ 26701
Provozní doba :       Pondělí – Pátek    8:00 – 21:00
Kontaktní osoby:   Cihlářová Jana – jednatelka společnosti
Bc.Aschermanová Kateřina –  jednatelka společnosti
kontaktní mail:       info@babymarina.cz

Provozovatel poskytuje plavání kojenců, batolat, předškolních dětí a dětí mladšího školního věku, aquaaerobik a plavání těhotných.
Kurzy pro děti  probíhají od pondělí do pátku od 8:00 – 19:00 lekce trvá 30min, pro samostatně plavající děti 45 min, pro školáky 60 min. V jedné lekci je max. počet osm maminek + osm dětí. Kurzy pro dospělé (aquaaerobik, těhotné) trvá 45min., skupina má max 12 osob.

1.      Základní údaje
Využití: koupání kojenců, batolat a dětí předškolního a školního věku, aquaaerobik, plavání těhotných
Interiérový bazén, rozměry: 9x5m, hloubka: 1,3m
Objem bazénové vany:  58,5m3
Objem akumulační nádrže: 6m3
Zdroj napájení nádrží: veřejný vodovodní řad

Bazén- jedná se o bazén s cirkulací. Voda na úpravnu je vedena z přelivných žlábků, které jsou po obvodu celého bazénu, z úpravny je vedena do bazénu dnovými tryskami. Pro celkové vypouštění je k dispozici dnová výpust. Ochozy jsou vybaveny dlažbou s protiskluzovou úpravou, odtok vody z čištění ochozů je sveden do přelivných žlabů, kde při této manipulaci je spec.ventilem zajištěn odtok do kanalizace.
Pro úpravu je navržena filtrace s drceným sklem, s desinfekcí a UV lampou.
Konstrukce stěn a dna bazénu je tvořena železobetonem, který je chráněn hydroizolací, bazénová vana je nerezová.

Kočárkárna, šatny, sprchy a WC:
–     přístřešek pro kočárky je umístěn vedle hlavního vchodu
–          oddělené šatny pro muže a ženy se samostatnými vchody a východy
–          vybavení šaten je přizpůsobeno manipulaci s dětmi od kojeneckého věku (široké přebalovací pulty, hygienické potřeby, měkké podložky, věšáky na oblečení, botníky v prostoru zádveří, kde jsou i věšáky).
–          ze šaten je vstup na WC (držák s toal.papírem a na ostatní hyg.potřeby) –  1 x WC s umyvadlem muži,
1 x WC a umyvadlo ženy
–          ze šaten vstup do sprch- sprcha dámská 6x , sprcha pánská 4x, věšáky na osušky
–          nočníky budou v průběhu kurzu umístěné ve sprchách, v případě jejich použití se vypláchnou, po skončení provozního dne se vydesinfikují v tech. místnosti 0.5% Savem  (naloženy).
–          vchod do bazénu je možný pro klienty centra pouze přes pánské či dámské sprchy.

Místnost pro aklimatizaci dětí – vyhrazený prostor herny o velikosti 82m2, který navazuje na vchod, šatnu a recepci. Herna je vybavena sezením pro matky a děti – jídelní židličky, mikrovlnná trouba, hračky a nádobí a navazuje na ní 2x WC muži, ženy s 1x umyvadlo a 1x invalidní WC, umyvadlo a skladem pro nočníky.

Nočníky budou umístěny v rámci invalidního WC, v případě jejich použití se vypláchnou, po skončení provozního dne se vydesinfikují v tech. místnosti 0.5% Savem  (naloženy).

Místnost pro lektory plavání – místnost o velikosti 7,8m2 je u bazénové haly odkud je přímý vstup do bazénu, v místnosti je sprcha pro lektory, umyvadlo a oddělená toaleta, šatní skříňky. Úklid se zde provádí každý den po skončení provozu nebo dle potřeby kdykoliv v průběhu dne.

Místnost pro plavání miminek do šesti měsíců věku (vaničkové plavání)- místnost o velikosti 6,9m2 s oknem, umyvadlem, přebalovacím pultem a vaničkou o rozměru 90x 120cm vyrobenou z polypropylénu od firmy aqua-plast Radek Novák. Vanička bude vždy jednorázově napuštěna pro každé miminko a po vypuštění bude vydezinfikována dezinfekčním prostředkem (Savo 0,5 %, Presept 2,5 g), který bude střídán v pravidelných 3měsíčních cyklech. Místnost se bude uklízet 1x denně při skončení provozu, dle potřeby pak kdykoliv. K dispozici bude na umyvadle mýdlo a jednorázové utěrky.

2.      Postup a systém cirkulace vody
Voda přetéká do přelivných žlabů a dále do akumulační nádrže, odkud oběhové čerpadlo s předřazeným vlasovým filtrem čerpá vodu dále do filtrů, kde je voda zbavena mechanických nečistot a přefiltrovaná se vrací přes tepelný výměník, dále přes UV lampu a chemickou úpravnu zpět do bazénu cirkulačními tryskami.

3.      Technologie úpravy vody
Bazén je zařazen do kategorie pro koupelové bazény s teplotou vyšší než 28 o C. Bazénová voda je měřena sondami měřícími pH a volný chlor. Výstupy sond jsou digitálně vyhodnoceny a počítač koriguje kvalitu vody a automaticky srovnává hladinu CL a pH. Pro zvýšení filtračního efektu je doplněno dávkování flokulantu.

Použití UV lampy –  nízkotlaká s kapacitou 7000hodin. K odstraňování mechanických nečistot je používán vodní vysavač.

4.      Kontroly jakosti vody
Automatické zařízení ASEKO, které automaticky koriguje pH a CL. Toto zařízení je pravidelně kalibrováno. Údaje (teplota vody teplota a vlhkost vzduchu, chlor, pH, Redox potenciál) jsou zaznamenávány denně před zahájením a v průběhu provozu (pokud provoz v daný den proběhl) dle požadavků vyhlášky č.238/2011  Sb. příloha č. 8 a 9 Bazénová voda je na výstupu kontinuálně měřena digitálním vyhodnocovacím zařízením.

5.      Uskladnění chemikálií
Chemikálie jsou uskladněny ve větrané technické místnosti, která není přístupná veřejnosti.Chemikálie fakulant – Flok fix, úprava PH-kyselina sírová, desinfekce- Chlornan sodný. Výrobce bazénové chemie- Chemoform.czV technické místnosti bazénu je umístěno umývadlo pro poskytnutí první pomoci při potřísnění chemikálií.
6.      Osvětlení, mikroklima, vytápění
Hala bazénu je osvětlena intenzitou min 250 luxů, svítidla s třídou krytí dle přísl. normy.
Teplota vody v bazénu je konstantní 32 st.C.
Teplota vzduchu vždy o 1-3 st.C vyšší, než teplota vody.
Teplota vzduchu ve sprchách dosahuje min. 28 st. C, v šatnách 26 st. C a v adaptačně-relaxační místnosti 20-24 st. C.Voda je ohřívána výměníkem, který ohřívá zdroj tepla (tepelné čerpadlo, plynový kotel) instalovaný v technické místnosti.Odvod vlhkosti na bazénové hale je řešen teplovzdušnou větrací a vytápěcí jednotkou PAUL MAXI 3002Tato klimatizační jednotka je stále aktivní a dle vlhkosti mění své nastavení a otáčky.

7.      Dokumentace
Provozní denník je uložen v recepci – zápis provádí denní služba.
Kniha úrazů je uložena u instruktora kurzů – zápis provádí instruktor kurzu
Kniha přání a stížností – na vyžádání k dispozici na recepci.
Provozní evidence –  do provozního deníku bude zaznamenán počet koupajících osob, množství dopouštěné vody – nejméně 45 l/osobu a den, teplota vody a vzduchu, měření pH–1x denně, čas zahájení provozu, měření desinfekce – volný a vázaný chlor 1 hodinu před zahájením a poté každou 4. hodinu, průhlednost 3 x denně. Kvalita bazénové vody je kontrolována přesně ve znění vyhlášky č. 238/2011 Sb. v pl. zn. § 26 a 27 a přílohy č. 8 a 9. Příloha rozsahu a četnosti je součástí provozního řádu. Na základě objednávky provádí toto pracovníci firmy PEAL Praha. Výsledky rozborů jsou předkládány v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví.

8.      Sanitární provoz
Úklid je prováděn průběžně úklidovou službou a každodenně po ukončení provozu.
Veškeré prostory jsou průběžně čištěny běžnými mycími prostředky s cyklickým střídáním druhu a denně po ukončení provozu prostory šaten, sprch a WC desinfikovány roztokem SAVA (či kompatibilním prostředkem pro střídání –  Incidur  ) a omyty čistou vodou. Čištění nočníků – po použití se vypláchnou, po skončení provozního dne se vydesinfikují.
Pracovníci vlastní zdravotní platné průkazy
V úklidové místnosti je výlevka a sklad úklidových prostředků.

9.      Uskladnění a sanitace pomůcek
Plavecké pomůcky jsou uskladněny ve speciální, k tomu určené větrané místnosti vybavené sprchovým koutem pro desinfekci. Desinfekce je prováděna roztokem prostředku INCIDUR, vhodným i pro jiná exponovaná pracoviště a schváleným MZČR a hlavním hygienikem ČR. Pro střídání dezinfekčního prostředku Incidur je použit jiný, stejně vyhovující dezinfekční prostředek – SAVO.
Kvalita pomůcek vyhovuje vyhl. 84/2001 Sb.
10.  Hygienické potřeby
Na WC zajištěn toaletní papír.
Personál je vybaven vlastními hyg.prostředky pro osobní hygienu.
Ve všech místnostech jsou umístěny odpadkové koše s hygienickými sáčky.

11.  Nakládání s odpady
Odpad je odvážen v pravidelných intervalech místní technickou službou.

12.  Bezpečnostní a požární požadavky
Denní služba a jednotliví instruktoři jsou zaškoleni v rámci provozního řádu.
Instruktoři kurzů při první lekci seznámí návštěvníky kurzu s pravidly bezpečnosti.

13.  První pomoc
Zařízení je vybaveno lékárničkou, bude umístěna v místnosti lektora, klíč od této místnosti je trvale dostupný v recepci.
První pomoc zajišťuje instruktor kurzu, v případě nutnosti přeruší kurz a zavolá lékaře.

14.  Zabezpečení majetku klientů a odpovědnost za škody
Návštěvníci nenosí ve vlastním zájmu do společných prostor cenné předměty.
V případě návštěvy kurzu je klientům nabídnut klíč od uzamykatelných skříněk.
Provozovatel za případné ztráty věcí z neuzamčených prostor neručí.
V případě ztráty věcí z uzamčené skříňky je věc řešena za asistence policie.
Zaměstnanci mají k dispozici vlastní šatnu.

15.  Podávání občerstvení
Klienti mají k dispozici pro ohřev stravy mikrovlnou troubu, k pití mají k dispozici balené nápoje a kávu z profesionálního kávovaru, který je pravidelně každý den po skončení provozu vyčištěn a odvápněn, v krytém poklopu je uloženo pečivo externího dodavatele, které mají možnost návštěvníci zakoupit. Vybavení kuchyňky- lednice, dřez, myčka na nádobí, umyvadlo.

16.  Sauna

Jedná se o DYNTAR SAUNA POPLAR vnějších rozměrů 4300 x 1400 – 2200mm, kombinovaná s INFRA. Tato sauna je umístěna v chodbě před vstupem do bazénu. Infrasauna bude využívaná pro potřeby maminek s dětmi v době konání plaveckých kurzů. Infrasauna bude vždy po proběhlém použití jednoho kurzu zkontrolována obsluhou recepce a lavice budou otřeny pracovnicí úklidu.

Při zájmu klientů je možné saunu využít jako finskou saunu, pro tyto účely bude stanovena doba mimo provoz plaveckých kurzů dětí a bude se řídit provozním řádem pro využití finské sauny. Čas bude vymezen zvlášt pro ženy a muže, jedna šatna bude sloužit k převlékání klientů a druhá šatna, kde budou k dispozici lehátka jako odpočívárna. Současně bude v provozu i recepce a klienti budou mít k dispozici pitný režim.

Kapacita prohřívárny je 8 osob a kapacita odpočívárny je 8 osob

Hygienické a bezpečnostní zásady pro používání sauny platí stejné  jako pro návštěvníky plaveckých kurzů viz. návštěvní řád a pokyny pro uživatele sauny – klienti se před vstupem do sauny musí svléknout v šatně poté osprchovat a pak mohou navštívit saunu. Mezi opakovaným vstupem do sauny musí opět do sprchy a zchladit organizmus. Taktéž je nutné osprchování po použití toalety. V recepci se klienti nahlásí, že jdou do sauny a recepční je odvede do prostor šatny a vše vysvětlí. Prostěradla popř.osušky do sauny si klienti budou nosit své osobní.